รายละเอียดการประกาศข้อตกลงในการลงประกาศ

  • อนุญาตให้ลงประกาศ ซื้อ,ขาย,ให้เช่า บนเว็บไซร์ได้ฟรี
  • ห้ามลงประกาศสิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือสิ่งผิดกฏหมาย
  • กรุณาใส่ หัวข้อ ประเภท จังหวัด อำเภอ รายละเอียด ให้ครบตามความจริง
  • กรุณาใส่ ชื่อ เบอร์โทร หรือที่ติดต่ออื่น ที่ใช้ในการติดต่อกลับได้จริง
  • กรุณาสร้างรหัสเพื่อใช้สำหรับการแก้ไขหรือลบประกาศ
  • อนุญาติให้ใส่รูปได้ไม่เกิน 8 รูป จำนวนรูปที่เกินจะถูกตัดออก
  • เราไม่ใช่ผู้ขายหรือนายหน้า ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ชื้อและผู้ขายใดๆ ทั้งสิ้น
  • เราเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อให้ผู้ชื้อขายได้ติดต่อกันเอง
  • เราไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดความเสียหายจากการซื้อขายของผู้ซื้อและผู้ขายเอง
  • รายการประกาศไดๆทีไม่เหมาะสม ทางผู้ดูแลสามารถลบหัวข้อประกาศนั้น ได้โดยไม่ตัองแจ้งให้ผู้ประกาศทราบ