ที่ดิน ที่ดิน ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 16890300

placeเมืองชัยภูมิ, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 16,890,300 บาท
todayวันที่ประกาศ 20/06/2024

ขายที่ดินทุ่งนา สวน และป่าไม้ติดถนน เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 6

placeเมืองชัยภูมิ, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 16,890,300 บาท
todayวันที่ประกาศ 19/06/2024

ให้เช่าห้อง หอพัก รามณ์เฮ้า 2ชั้น 2500บ. เฟอร์ครบ ฟรีWifi พร

placeเมืองชัยภูมิ, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 2,500 บาท
todayวันที่ประกาศ 12/04/2024

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพักสไตล์รีสอร์ท) ต.นาฝาย อ.เม

placeเมืองชัยภูมิ, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 12,030,678 บาท
todayวันที่ประกาศ 11/03/2024

ขาย บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว

placeบ้านเขว้า, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 896,717 บาท
todayวันที่ประกาศ 07/03/2024

ขาย บ้านพักอาศัยชั้นเดียว ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ PAP8

placeภูเขียว, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 936,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 07/03/2024

ขาย บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

placeภูเขียว, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 950,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 07/03/2024

ขาย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านไม้ใต้ถุนสูง ต.ผักปัง อ.ภ

placeภูเขียว, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 970,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 07/03/2024

ขาย ที่ดิน ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ PAP6-0453

placeแก้งคร้อ, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 1,036,860 บาท
todayวันที่ประกาศ 07/03/2024

ขาย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว อ.เกษ

placeเกษตรสมบูรณ์, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 1,090,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 07/03/2024

ขาย บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภ

placeแก้งคร้อ, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 1,100,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 07/03/2024

ขาย บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ P

placeภูเขียว, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 1,100,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 07/03/2024

ขาย ที่ดิน ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ PAP5-0090

placeแก้งคร้อ, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 1,100,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 07/03/2024

ขาย บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภู

placeเมืองชัยภูมิ, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 1,140,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 07/03/2024

ขาย บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัต

placeจัตุรัส, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 1,340,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 07/03/2024

ขาย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักอาศัยชั้นเดียว เเละโกดัง

placeบำเหน็จณรงค์, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 1,450,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 07/03/2024

ขาย บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว

placeภูเขียว, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 1,700,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 07/03/2024

ขาย อาคารพาณิชย์ 2.5 ชั้น ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ช

placeหนองบัวระเหว, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 1,710,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 07/03/2024

ขาย อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

placeเมืองชัยภูมิ, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 1,760,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 07/03/2024

ขายที่ดิน ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ PAP7-0534

placeบ้านเขว้า, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 2,577,190 บาท
todayวันที่ประกาศ 07/03/2024

ขาย บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว

placeภูเขียว, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 2,911,260 บาท
todayวันที่ประกาศ 07/03/2024

ขาย บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว

placeบ้านเขว้า, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 896,717 บาท
todayวันที่ประกาศ 01/03/2024

ขาย บ้านพักอาศัยชั้นเดียว ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ PAP8

placeภูเขียว, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 936,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 01/03/2024

ขาย บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ต.ผักปัง อ.ภูเขียว

placeภูเขียว, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 527,120 บาท
todayวันที่ประกาศ 28/02/2024

ขาย บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ต.บ้านเล่า อ.เมืองชั

placeเมืองชัยภูมิ, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 540,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 28/02/2024

ขาย ที่ดิน ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ PAP1-0307

placeจัตุรัส, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 550,440 บาท
todayวันที่ประกาศ 28/02/2024

ขาย บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัย

placeเมืองชัยภูมิ, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 567,490 บาท
todayวันที่ประกาศ 28/02/2024

ขาย บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้ง

placeแก้งคร้อ, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 590,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 28/02/2024

ขาย บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

placeเมืองชัยภูมิ, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 625,130 บาท
todayวันที่ประกาศ 28/02/2024

ขาย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักอาศัยชั้นเดียว ต.ผักปั

placeภูเขียว, จ.ชัยภูมิ
attach_moneyราคา 740,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 28/02/2024