ขายที่่ดินว่างเปล่า บ้านกลาง-บ้านทุ่งนา (พง.3032) เพชรเกษม 4

placeคุระบุรี, จ.พังงา
attach_moneyราคา 1,370,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 14/02/2024

ขายที่ดิน เจ้าของขายเอง เนื้อที่ 16ไร่ 3งาน 65ตารางวา ตำบลคึ

placeตะกั่วป่า, จ.พังงา
attach_moneyราคา 245,000,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 29/01/2024

ขายที่ดิน เจ้าของขายเอง เนื้อที่ 16ไร่ 3งาน 65ตารางวา ตำบลคึ

placeตะกั่วป่า, จ.พังงา
attach_moneyราคา 245,000,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 28/01/2024

ขายบ้านเดี่ยว อำเภอตะกั่วป่า พังงา (PKK02-08775)

placeตะกั่วป่า, จ.พังงา
attach_moneyราคา 7,059,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 25/12/2023

ขายบ้านเดี่ยว อำเภอตะกั่วป่า พังงา (PKK02-11212)

placeตะกั่วป่า, จ.พังงา
attach_moneyราคา 4,389,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 25/12/2023

ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านศุภกัญญา พังงา (PKK02-13075)

placeตะกั่วป่า, จ.พังงา
attach_moneyราคา 1,327,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 25/12/2023

ขายบ้านเดี่ยว อำเภอตะกั่วป่า พังงา (PKK02-15388)

placeตะกั่วป่า, จ.พังงา
attach_moneyราคา 8,870,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 25/12/2023

ขายบ้านเดี่ยว อำเภอท้ายเหมือง พังงา (PKK02-10790)

placeท้ายเหมือง, จ.พังงา
attach_moneyราคา 2,066,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 25/12/2023

ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเมืองพังงา พังงา (PKK02-11467)

placeเมืองพังงา, จ.พังงา
attach_moneyราคา 1,735,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 25/12/2023

ขายบ้านเดี่ยว อำเภอตะกั่วทุ่ง พังงา (PKK02-14568)

placeตะกั่วทุ่ง, จ.พังงา
attach_moneyราคา 4,183,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 25/12/2023

ขายบ้านเดี่ยว อำเภอคุระบุรี พังงา ( PKK02-14884)

placeคุระบุรี, จ.พังงา
attach_moneyราคา 4,497,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 25/12/2023

ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเกาะยาว พังงา (PKK02-13955)

placeเกาะยาว, จ.พังงา
attach_moneyราคา 3,485,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 25/12/2023

ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเกาะยาว พังงา (PKK02-13958)

placeเกาะยาว, จ.พังงา
attach_moneyราคา 1,806,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 25/12/2023

ขายทาวน์เฮ้าส์ อำเภอตะกั่วป่า พังงา (PKK03-05281)

placeตะกั่วป่า, จ.พังงา
attach_moneyราคา 2,632,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 25/12/2023

ขายอาคารพาณิชย์ อำเภอท้ายเหมือง พังงา (PKK04-05250)

placeท้ายเหมือง, จ.พังงา
attach_moneyราคา 7,233,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 25/12/2023

ขายอาคารพาณิชย์ อำเภอตะกั่วป่า พังงา (PKK04-05952)

placeตะกั่วป่า, จ.พังงา
attach_moneyราคา 4,700,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 25/12/2023

ขายบ้านเดี่ยว อำเภอตะกั่วป่า พังงา (KK02-06941)

placeตะกั่วป่า, จ.พังงา
attach_moneyราคา 3,329,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 21/12/2023

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ ตลาดบ้านสวนพริก อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพัง

placeตะกั่วทุ่ง, จ.พังงา
attach_moneyราคา 4,183,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 21/12/2023

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ ตลาดนัดคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

placeตะกั่วป่า, จ.พังงา
attach_moneyราคา 4,389,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 21/12/2023

ขายทาวน์เฮ้าส์ใกล้ โลตัสโกเฟรช ตลาดบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จัง

placeตะกั่วทุ่ง, จ.พังงา
attach_moneyราคา 2,632,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 21/12/2023

ขายที่ดินว่างเปล่าใกล้ตลาดนัดคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพั

placeตะกั่วป่า, จ.พังงา
attach_moneyราคา 55,064,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 21/12/2023

ขายที่ดินว่างเปล่าใกล้ โลตัสโกเฟรช ตลาดบางม่วง อำเภอตะกั่วป่

placeตะกั่วป่า, จ.พังงา
attach_moneyราคา 5,564,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 21/12/2023

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โลตัสโกเฟรช ตลาดบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จัง

placeตะกั่วป่า, จ.พังงา
attach_moneyราคา 3,329,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 21/12/2023

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังง

placeตะกั่วป่า, จ.พังงา
attach_moneyราคา 8,870,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 21/12/2023

ขายที่ดินว่างเปล่าใกล้ ตลาดนัดชุมชน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังง

placeเกาะยาว, จ.พังงา
attach_moneyราคา 2,028,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 21/12/2023

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัด

placeตะกั่วป่า, จ.พังงา
attach_moneyราคา 7,059,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 21/12/2023

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ อุ่นทรัพย์เจริญ ซุปเปอร์มาร์ท อำเภอคุระบุร

placeคุระบุรี, จ.พังงา
attach_moneyราคา 4,497,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 21/12/2023

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ 7-Eleven สาขา เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จัง

placeเกาะยาว, จ.พังงา
attach_moneyราคา 3,485,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 21/12/2023

ขายที่ดินว่างเปล่าใกล้ โรงพยาบาลเกาะยาว อำเภอเกาะยาว จังหวัด

placeเกาะยาว, จ.พังงา
attach_moneyราคา 5,423,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 21/12/2023

ขายที่ดินว่างเปล่าใกล้ โรงพยาบาลเกาะยาว อำเภอเกาะยาว จังหวัด

placeเกาะยาว, จ.พังงา
attach_moneyราคา 4,718,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 21/12/2023