ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ (PKK02-1552

placeเมืองอำนาจเจริญ, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 1,865,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 29/01/2024

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ PK

placeชานุมาน, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 9,366,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 10/01/2024

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ P

placeเมืองอำนาจเจริญ, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 2,961,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 10/01/2024

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โลตัส โกเฟรช อำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจร

placeเมืองอำนาจเจริญ, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 3,254,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 10/01/2024

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ P

placeเมืองอำนาจเจริญ, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 997,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 10/01/2024

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ PK

placeพนา, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 1,139,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 10/01/2024

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังห

placeปทุมราชวงศา, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 1,315,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 10/01/2024

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ บิ๊กซีมินิหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำ

placeหัวตะพาน, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 1,962,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 10/01/2024

ขายที่ดินว่างเปล่าใกล้ ร้านวิชัยพาณิชย์ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนา

placeปทุมราชวงศา, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 1,372,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 08/01/2024

ขายที่ดินว่างเปล่าใกล้ ตลาดสดเทศบาลน้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ

placeเมืองอำนาจเจริญ, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 5,997,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 08/01/2024

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ วัดพระใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำน

placeเมืองอำนาจเจริญ, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 644,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 08/01/2024

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

placeเมืองอำนาจเจริญ, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 1,593,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 08/01/2024

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ ตลาดสดเทศบาลน้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ P

placeเมืองอำนาจเจริญ, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 3,045,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 08/01/2024

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ ตลาดสดเทศบาลน้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ P

placeเมืองอำนาจเจริญ, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 1,249,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 08/01/2024

บ้านเดี่ยวใกล้ บิ๊กซี อำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ PKK02-

placeเมืองอำนาจเจริญ, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 2,994,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 08/01/2024

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลลืออำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

placeลืออำนาจ, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 1,522,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 08/01/2024

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำน

placeหัวตะพาน, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 3,183,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 08/01/2024

ขายอาคารพาณิชย์ใกล้ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

placeเมืองอำนาจเจริญ, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 3,492,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 08/01/2024

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ วัดพระใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำน

placeเมืองอำนาจเจริญ, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 4,135,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 08/01/2024

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

placeเมืองอำนาจเจริญ, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 1,865,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 08/01/2024

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวั

placeเสนางคนิคม, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 1,931,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 08/01/2024

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น อำเภอปทุมราชวงศา จังห

placeปทุมราชวงศา, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 3,711,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 08/01/2024

ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านหนองยอ อำนาจเจริญ (PKK02-08825)

placeหัวตะพาน, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 1,690,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 16/11/2023

ขายบ้านเดี่ยว อำเภอหัวตะพาน อำนาจเจริญ (PKK02-14336)

placeหัวตะพาน, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 4,264,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 16/11/2023

ขายบ้านเดี่ยว อำเภอหัวตะพาน อำนาจเจริญ (PKK02-14922)

placeหัวตะพาน, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 964,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 16/11/2023

ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอหัวตะพาน อำนาจเจริญ (PKK02-15

placeหัวตะพาน, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 966,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 16/11/2023

ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอหัวตะพาน อำนาจเจริญ (KK02-151

placeหัวตะพาน, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 1,962,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 16/11/2023

ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเสนางคนิคม อำนาจเจริญ (PKK02-11733)

placeเสนางคนิคม, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 1,931,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 16/11/2023

ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอเสนางคนิคม อำนาจเจริญ (PKK02-

placeเสนางคนิคม, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 1,083,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 16/11/2023

ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเสนางคนิคม อำนาจเจริญ (PKK02-15977)

placeเสนางคนิคม, จ.อำนาจเจริญ
attach_moneyราคา 7,140,000 บาท
todayวันที่ประกาศ 16/11/2023